netsh routing ipx set staticservice - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticservice ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICSERVICE

netsh routing ipx set staticservice - Windows 2000/XP - Komutları Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete profile
Bir veya daha çok arabirimden LAN profili siler.
netsh routing ipx sap set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip rip delete neighbor
Arabirimden RIP komşusunu siler.
netsh p2p pnrp diagnostics
`netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Statik hizmet tablosunda bir statik hizmeti güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticservice.htm
0.155
19884

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Umwandeln vom Text in groß oder klein Buchstaben!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Farbfilter für Dateien und Ordner in den Explorer Ansichten z.B. MP3, aber wie?

 /

Info area Symbols of the Windows 10 Taskbar classic customize!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Test your Lcd if it is OK or not OK!

 /

Numerische Sortierung im MS-Explorer deaktivieren (Datei ,Ordner)!

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /