netsh ğ routing ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / DUMP


Quick - Link:
netsh interface ip show tcpconn
TCP ba?lant?lar?n? görüntüler.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Bulut önyükleme yap?land?rmas?n?/durumunu görüntüler.
netsh diag connect mail
Posta sunucusuna ba?lan?r.
netsh routing ip igmp delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh interface ipv6 show address
IPv6 adreslerini gösterir.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQBir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.061
14582
Print folder size on all MS Windows 11, 10, ... OS! Why is in Desktop-OK the volume mixer? Export front pages PDF and export back pages PDF! Executing commands from the file explorer address bars in Q-Dir! Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC? Windows 11 zeigt Ihnen, wie Sie Windows 11 verwenden! For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock! Windows 11 old taskbar? Customize the touchpad in Windows 11? Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!(0)