NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticservice ? SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] intervall] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET FILTER grsnavn modus handling hvor grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. prot - PPP eller IPXWAN. nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). modus - INPUT eller OUTPUT. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICSERVICE

netsh routing ipx set staticservice - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra ett eller flere grensesnitt.
netsh routing ipx sap set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip rip delete neighbor
Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt
netsh p2p pnrp diagnostics
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp diagnostics".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticservice.htm
0.156
19678

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

Turn off Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /