NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » show » globalstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip show globalstats ? Použití: show globalstats [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje globální statistiky protokolu RIP. Příklady: show globalstats rr=5 Příklad zobrazuje globální statistiky protokolu RIP s obnoveními prováděnými každých 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SHOW / GLOBALSTATS

netsh routing ip rip show globalstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí globální statistiku protokolu RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, show, globalstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx netbios show nbname
Zobrazí seznam názvů pro NETBIOS.
netsh ras ipx
Změny kontextu `netsh ras ipx'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/show/globalstats.htm

0.046

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Being able to disable auto-arrange within folders?

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

How to find the Windows 8 fonts and the fonts folder?

 /

Wo kann ich den prozentuellen Marktanteil des Betriebssystems sehen, wie z.B. für das neue Windows 7?

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /