NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add exclusion - DHCP ayırıcısı kapsamından dışlanmış öğe ekler.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD

netsh routing ip autodhcp add - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma girişini tabloya ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud flush
Önbellek girdilerini temizler.
netsh bridge uninstall
Geçerli ba?lama karş?l?k gelen bileşeni kald?r?r.
netsh routing ip dnsproxy show interface
belirtilen arabirim için DNS proxy yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set mobility
De?işkenlik yap?land?rmas? parametrelerini de?iştirir.
netsh routing ip show loglevel
Genel günlük düzeyini gösterir.
netsh ras add link
PPP'nin anlaşaca?? ba?lant? özelliklerinin listesine ekler
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add.htm

0.077

Forget the Font Name!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Wo finde ich den PC Leistungsindex in Windows 8 (8.1, 10) (Computer, Bewertung)?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Forget the Font Name!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /