netsh routing ip autodhcp add - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add exclusion - Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / ADD

netsh routing ip autodhcp add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.
netsh routing ip show filter
Wyświetla informacje o filtrze pakietów.
netsh ras add authtype
Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/add.htm
0.14
15534

Alle Drucker deaktivieren unter Windows 10, 8.1 und 7?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Ändern Sie die Sprache in QuickTextPaste!

 /

What can I do if my Windows 10 computer does not start?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, update?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

Wie erstelle ich mit Ihrer Software eine nicht komprimierbare Datei?

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Can I modify in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, can I?

 /