NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set adapter ? Sposób użycia: set adapter [id=] [[forcecompatmode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość id - Identyfikator karty przeznaczonej do skonfigurowania. W celu uzyskania listy identyfikatorów użyj polecenia "show adapter". forcecompatmode - Jedna z następujących wartości: enable : Włącza tryb Layer3. disable: Wyłącza tryb Layer3. Uwagi: Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. Należy przeprowadzać tę czynność tylko wtedy, gdy łączność sieciowa za pośrednictwem określonej karty nie odpowiada oczekiwaniom. Przykłady: set adapter "2" forcecompatmode=enable Modyfikuje konfigurację mostka dla karty "2", ustawiając ją w tryb Layer3.

NETSH / BRIDGE / SET / ADAPTER

netsh bridge set adapter - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip update
Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie.
netsh ras appletalk show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/set/adapter.htm
0.124
16731

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G?

 /

Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)!

 /

How to start Windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

Update now the Microsoft Office 365, 2019, 2016, ...!

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Start the drawing program MS Paint via the Start menu tile!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /