netsh » routing » ip » ospf » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set global ? Sposób użycia: set global [routerid=] [[asborder=]yes|no] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Etykieta Wartość routerid - Adres IP routera. asborder - Określa, czy router działa jako router graniczny systemu autonomicznego (AS). Router graniczny AS anonsuje w systemie AS interfejsu OSPF informacje o routingu zewnętrznym pochodzące z innych źródeł routingu, takich jak trasy statyczne i protokół informacji o routingu (RIP). Routery graniczne AS mogą być routerami wewnętrznymi lub routerami granicy obszaru i mogą być połączone ze szkieletem. Jedna z następujących wartości: yes: router graniczny systemu autonomicznego (AS) włączony. no: router graniczny systemu autonomicznego (AS) wyłączony. loglevel - Jedna z następujących wartości: none: nic nie jest rejestrowane w Podglądzie zdarzeń. error: Podgląd zdarzeń rejestruje błędy. warn: Podgląd zdarzeń rejestruje błędy i ostrzeżenia. info: rejestrowana jest maksymalna liczba informacji. Uwagi: zmienia globalne parametry OSPF. Przykłady: set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / GLOBAL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZmienia globalne parametry protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/global.htm
0.062
17088

Von einem einzelnen Bild in einem Ordner oder HD ähnliche oder gleiche finden!

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

Use batch file to start multiple programs on Windows 11, 10...!

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

In Windows 10 / 11 Task Manager is not displayed!

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?(0)