NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, dla którego mają zostać ustawione parametry wyświetlania serwera proxy DNS. mode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza serwer proxy DNS dla podanego interfejsu. disable: wyłącza serwer proxy DNS dla podanego interfejsu. default: ustawia serwer proxy DNS tak, aby używał wartości domyślnej dla podanego interfejsu. Uwagi: wyświetla konfigurację serwera proxy DNS dla podanego interfejsu. Przykłady: set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
netsh p2p idmgr show groups
Wyświetla listę tożsamości i grup.
netsh bridge install
Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm

0.109

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Delete and remove locked files and folders!

 /

Zurück zu Windows 7 von Windows 10, aber wie (8.1)?

 /

Schriftarten bei Windows-10 deinstallieren (entfernen, löschen)?

 /

What is USB (interface)?

 /