NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Angir om AppleTalk-nettverkstrafikk fra alle klienter skal videresendes til nettverkene RAS-serveren er koblet til. mode - hvilken tilgangstype som skal gis ALL - klienter vil ha tilgang til RAS-serveren og alle nett- verk den er koblet til. SERVERONLY - klienter vil bare ha tilgang til RAS-serveren.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - kommando Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4
Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4".
netsh routing ip rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh p2p pnrp cloud start
Starter en sky.
netsh diag ping adapter
Pinge alle kort.
netsh routing ip igmp set global
Angir gloable IGMP-parametere.
netsh interface ipv6 show joins
Viser multicast-addresser for IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.202
16970

What is a virtual printer?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Mit Windows 7, 8, 8.1 CDs und DVDs brennen! Geht das?

 /

Einfacher den Zugriff aktivieren auf den geschützten Ordner unter Windows 10!

 /

See total directory duration mp3 file and video in explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Desktopverknüpfung erstellen bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Lock Your Computer with Mouse!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Dies ist ein Multi Touch Test Tool für alle Windows Desktop und Mobilgeräte!

 /

Trace Route O.K. path of your data packets over the internet!

 /