NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Sposób użycia: add address [name=] [[addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]adres IP [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: name - Nazwa interfejsu IP. addr - Adres IP, który ma być dodany do interfejsu. mask - Maska podsieci IP dla podanego adresu IP. gateway - Brama domyślna dla podanego adresu IP. gwmetric - Odległość w metryce do bramy domyślnej. Uwagi: Dodaje adresy IP i bramy domyślne do interfejsu. Jeśli w interfejsie jest włączony protokół DHCP, zostanie on wyłączony. Przykłady: add address "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Połączenie lokalne" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 Pierwsze polecenie dodaje statyczny adres IP 10.0.0.2 z maską podsieci 255.0.0.0 do interfejsu Połączenie lokalne. Drugie polecenie dodaje adres IP 10.0.0.3 jako drugą bramę domyślną dla tego interfejsu z metryką bramy 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
netsh routing ip ospf show global
Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
netsh p2p group db show
Wyświetla informacje.
netsh routing reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh routing ip autodhcp set interface
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.156
16522

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

DesktopOK Tools + Funkionen / Features!

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Can I open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

Can I zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /