netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Sposób użycia: add address [name=] [[addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]adres IP [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: name - Nazwa interfejsu IP. addr - Adres IP, który ma być dodany do interfejsu. mask - Maska podsieci IP dla podanego adresu IP. gateway - Brama domyślna dla podanego adresu IP. gwmetric - Odległość w metryce do bramy domyślnej. Uwagi: Dodaje adresy IP i bramy domyślne do interfejsu. Jeśli w interfejsie jest włączony protokół DHCP, zostanie on wyłączony. Przykłady: add address "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Połączenie lokalne" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 Pierwsze polecenie dodaje statyczny adres IP 10.0.0.2 z maską podsieci 255.0.0.0 do interfejsu Połączenie lokalne. Drugie polecenie dodaje adres IP 10.0.0.3 jako drugą bramę domyślną dla tego interfejsu z metryką bramy 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
netsh routing ip ospf show global
Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
netsh p2p group db show
Wyświetla informacje.
netsh routing reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh routing ip autodhcp set interface
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.187
16522

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (10, 8.1, 7)?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

Modify Prevent System Shutdown from task bar!

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

Rotierende grüne Blumen auf dem Windows-Desktop!

 /

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Wie kann ich den FTP-Clientmodus im MS-Explorer von Passiv- auf Aktiven-Modus umstellen?

 /

What is an atomic clock can I use?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /