NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Sposób użycia: add address [name=] [[addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]adres IP [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: name - Nazwa interfejsu IP. addr - Adres IP, który ma być dodany do interfejsu. mask - Maska podsieci IP dla podanego adresu IP. gateway - Brama domyślna dla podanego adresu IP. gwmetric - Odległość w metryce do bramy domyślnej. Uwagi: Dodaje adresy IP i bramy domyślne do interfejsu. Jeśli w interfejsie jest włączony protokół DHCP, zostanie on wyłączony. Przykłady: add address "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Połączenie lokalne" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 Pierwsze polecenie dodaje statyczny adres IP 10.0.0.2 z maską podsieci 255.0.0.0 do interfejsu Połączenie lokalne. Drugie polecenie dodaje adres IP 10.0.0.3 jako drugą bramę domyślną dla tego interfejsu z metryką bramy 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
netsh routing ip ospf show global
Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
netsh p2p group db show
Wyświetla informacje.
netsh routing reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh routing ip autodhcp set interface
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.311
16522

Markieren / Auswählen von Bilder in der Datei Explorer Ansicht!

 /

Windows-10 Lautstärkemixer Desktop Verknüpfung erstellen?

 /

The numerical file sorting under Windows 10 via group guidelines!

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

How can I customize the language in the mouse pointer stick?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

Größenangaben in Giga, Mega, Kilo und Bytes Ordner und Dateien!

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /