NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov6 ? Bruk: delete v6tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametere: Kode Verdi listenport - IPv6-port det skal lyttes på. listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på. protocol - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for øyeblikket. Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv6 , og kobles til med proxy via IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV6

netsh interface portproxy delete v6tov6 - Windows 2000/XP - kommando Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy
Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
netsh interface ipv6 isatap show
Viser informasjon.
netsh routing ip set persistentroute
Endrer en fast statisk rute.
netsh ras aaaa set authentication
Angir godkjenningstilbyder.
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Legger til omr?de.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov6.htm

0.046

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

Passwort anlegen bei Windows 7, bzw. das Kennwort ändern?

 /

Explorer view column settings are not saved, Why no?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

Aggressive Programme unter Windows 8.1 und 10 bändigen!

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode?

 /