netsh routing ipx netbios show interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios ğ show ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios show interface ? INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın). accnode - ENABLED ya da DISABLED, delmode - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx netbios show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete interface
IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Ba?lama önbelle?i girdilerini gösterir.
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?ş olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim ba?lant?lar? için
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/show/interface.htm
0.124
21041

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Das Word-Pad ist auf ein mal weg unter Windows 10, warum?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10, (enable turn off)!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

Lines and squares in the directory tree instead of triangles!

 /

Windows 10 all apps directory (open, find, delete, cleen)?

 /

Hängenden Prozessen bzw Programmen unter Windows beenden mit Extras! 

 /

Anpassen der Automatische-Wiedergabe Einstellungen in Windows-10, (Autoplay, Aktivieren, Deaktivieren)!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /