NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ netbios ğ show ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios show interface ? INTERFACE nesnesi, NBIPX yayınlarının yayılmasını yapılandırmak ve yönlendirici arabirimlerindeki NBIPX trafiğini izlemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode] Burada: ifname - arabirim adı (RAS istemcileri için İçeri Arama kullanın). accnode - ENABLED ya da DISABLED, delmode - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SHOW / INTERFACE

netsh routing ipx netbios show interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp delete interface
IGMP yönlendiricisi/proxy'yi belirtilen arabirimden siler.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Ba?lama önbelle?i girdilerini gösterir.
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?ş olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim ba?lant?lar? için
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/show/interface.htm
0.218
21041

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Win-7 32-Bit auf x64 (64-Bit) aktualisieren (upgraden). Geht das?

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Tray function to see the Windows CPU and Memory usage!

 /

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Wie kann ich die Hinweise ausrichten, etwa linksbündig?

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Ich will das @ auf Taste A haben und nicht auf Q, Beispiel in QTP!

 /

Search for a Super Duper MS File Explorer alternative?

 /