netsh p2p pnrp peer add registration - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » add » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer add registration ? Použití: add registration [peername=] [cloud=] [[comment]=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má název registrovat. Výchozí nastavení je všechny shluky. comment - Komentář, který se má registrovat k názvu. Poznámky: Registruje název partnera. Příklady: add registration peername=0.0 add registration 0.0 Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ADD / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer add registration - Windows 2000/XP - Příkazy Registruje název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, add, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Registruje název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/add/registration.htm
0.187
16330

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

How to remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

Windows 10 cmd shell:programfilesx86 and shell:programfiles!

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /