netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Použití: show scope Poznámky: Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Adresa Zobrazí počáteční adresu IP pro obor vícesměrového vysílání. Maska Zobrazí masku podsítě pro adresu oboru. Název oboru Zobrazí název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm
0.125
20268

CPU-Last basierendes Verhalten im Bezug auf Ruhezustand!

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

Ändern Sie den Standardspeicherort für gescannte Dokumente!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Wo kann ich in Windows-10 Downloaden?

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /