NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Použití: show scope Poznámky: Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Adresa Zobrazí počáteční adresu IP pro obor vícesměrového vysílání. Maska Zobrazí masku podsítě pro adresu oboru. Název oboru Zobrazí název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm

0.108

Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone!

 /

How to create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Color Console die Windows Eingabeaufforderung in Farbe!

 /

Disable blocking + switch to Please Sleep Mode!

 /

Wo kann ich bitte den Vorschaufilter einstellen?

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /