NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Použití: show scope Poznámky: Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Adresa Zobrazí počáteční adresu IP pro obor vícesměrového vysílání. Maska Zobrazí masku podsítě pro adresu oboru. Název oboru Zobrazí název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm
0.108

Bug with time zones / summer time!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Create Desktop shortcut to run Windows-8.1 WordPad or pin on start!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

In Windows 8 (10) Ansichtseinstellungen eines Ordners für alle Ordner übernehmen?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /