NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Použití: show scope Poznámky: Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Adresa Zobrazí počáteční adresu IP pro obor vícesměrového vysílání. Maska Zobrazí masku podsítě pro adresu oboru. Název oboru Zobrazí název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Zobrazí připojení UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Přidá filtr pro trasy oznámené v rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show names
Zobrazí místně registrované názvy.
netsh diag dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip igmp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm
0.077

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Zip / Rar Archive mit Password oder Kennwort öffnen!

 /

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Turn off touchscreen on Windows 10 and 8.1, how to disable?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /