NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / HELP

netsh routing ip help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/help.htm
0.061

Unschönes Seitenverhältnis beim Scannen mit Win Scan zu PDF?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows-10!

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

Wie bekomme ich in CityVille mehr Energie, gibt es hier einen Trick?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Wie lösche ich das Duplikat der Bilder, ergo Photos?

 /