NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / HELP

netsh routing ip help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/help.htm

0.046

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

Activate IIS Web Server on Windows 10 (HTTP or FTP), how to?

 /

Warum kann ich im Explorer von Windows-7 die Ordner nicht anpassen, wie z.B. die Hintergrundbilder?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

Eigene benutzerdefinierte Flocken am Desktop fallen lassen?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /