NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / HELP

netsh routing ip help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping adapter
Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp set global
Nastaví globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show joins
Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
netsh routing ipx add interface
Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání.
netsh ras delete link
Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
netsh firewall show state
Zobrazí aktuální stav brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/help.htm

0.077

In der Explorer-Ansicht, FTP mit Passwort geschützten Ordnern funktioniert nicht?

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Kann man unter Windows 10 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /