NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Kullanım: show persistentroutes [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Kalıcı yolların kullanıldığı belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Kalıcı statik yolları gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Prefix - Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme (CIDR) biçiminde (örnek: 10.0.0.1/8) Protocol - Yolu ekleyen iletişim kuralı Prf - Yolun tercih değeri Met - Tercihi aynı eş yollar arasında seçim yapmada kullanılan yolun birincil ölçüt değeri Gateway - İletmede kullanılan sonraki atlamanın IP adresi Vw - Görüntüleme listesi (U=tekli yayın, M=çok noktaya yayın) arabirim - Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim Örnekler: show persistentroutes show persistentroutes name="Yerel Ağ Bağlantısı" İlk komut, tüm arabirimler için kalıcı yolları gösterir. İkinci komut, yalnızca belirtilen arabirim için kalıcı yolları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik yollar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kal?c? statik yollar? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.296
17628

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

 /

When the Windows 10 gets sluggish and sluggish?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

Die Desktop Uhr am Desktop richtig positionieren!

 /

What is a laser function?

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

Schnelle Druckerauswahl um Kurz Notiz zu drucken! 

 /

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /