netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » persistentroutes

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show persistentroutes ? Kullanım: show persistentroutes [[name=]] Parametreler: Etiket Değer name - Kalıcı yolların kullanıldığı belirli arabirimin adı. Açıklamalar: Kalıcı statik yolları gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Prefix - Adres öneki, Sınıfsız Internet Etki Alanı Yönlendirme (CIDR) biçiminde (örnek: 10.0.0.1/8) Protocol - Yolu ekleyen iletişim kuralı Prf - Yolun tercih değeri Met - Tercihi aynı eş yollar arasında seçim yapmada kullanılan yolun birincil ölçüt değeri Gateway - İletmede kullanılan sonraki atlamanın IP adresi Vw - Görüntüleme listesi (U=tekli yayın, M=çok noktaya yayın) arabirim - Yolun işaret ettiği ve kullandığı arabirim Örnekler: show persistentroutes show persistentroutes name="Yerel Ağ Bağlantısı" İlk komut, tüm arabirimler için kalıcı yolları gösterir. İkinci komut, yalnızca belirtilen arabirim için kalıcı yolları gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / PERSISTENTROUTES

netsh routing ip show persistentroutes - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik yollar? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, persistentroutes, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete
Güvenlik duvar? yap?land?rmas?n? siler.
netsh routing ip nat show interface
Belirtilen arabirim için NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? baºka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letiºim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kal?c? statik yollar? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/persistentroutes.htm
0.203
17628

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as admin!

 /

Vergessene Font Namen, Schriftarten, Schrifttypen!

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /