netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Objekt INTERFACE se používá ke konfiguraci a sledování rozhraní RIP. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[ADVERTISE=] admstav] [[LISTEN= ] admstav] [[UPDATEMODE=] aktrežim][[INTERVAL=] aktint] [[AGEMULTIPLIER=] koef] Kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. aktrežim - STANDARD, NONE nebo AUTOSTATIC. aktint - interval aktualizace v sekundách. koef - koeficient stárnutí trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - Příkazy Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
netsh ras add multilink
Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh firewall set service
Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Odstraní určeného souseda protokolu OSPF.
netsh lan dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.171
18285

Wo kann man kostenlos das Windows 7 mit Service Pack 1 als VHD Image downloaden?

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

What is a SD memory card?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Was ist USB (Schnittstelle)?

 /

Windows 10: Wie kann man Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellen?

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /