netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set interface ? Obiekt INTERFACE jest używany do konfigurowania i monitorowania interfejsów protokołu RIP. Składnia polecenia: SHOW INTERFACE [nazwaif] SET INTERFACE nazwaif [[ADMSTATE= ] stanadm] [[ADVERTISE=] stanadm] [[LISTEN= ] stanadm] [[UPDATEMODE=] trybakt] [[INTERVAL=] intakt] [[AGEMULTIPLIER=] mnoż] Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (użyj telefonowania dla klientów usługi RAS), stanadm - ENABLED lub DISABLED, trybakt - STANDARD, NONE lub AUTOSTATIC, intakt - interwał aktualizacji w sekundach mnoż - mnożnik przedawnienia trasy.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ipx rip set interface - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
netsh lan help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx sap show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/interface.htm
0.186
18690

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Turn off Login Screen in Windows 10, can I?

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Wie kann ich das Magische Mausspuren Tool in meine Landessprache übersetzen!

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

Systemanforderung Immersives Headset für Windows 10 Mixed Reality, was das?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 without additional software!

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /