NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje o konfiguracji. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP

netsh routing ipx rip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressrange
Usuwa zakres adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'.
netsh ras ipx help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ip set dns
Ustawia tryb i adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip.htm
0.062

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Erstellen Sie horizontale Linie in Microsoft Word, Beispiel!

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /

Wo finde ich die Sehhilfe Einstellungen am Samsung Handy?

 /