NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete filter ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / FILTER

netsh routing ipx delete filter - Windows 2000/XP - kommando Sletter et pakkefilter fra listen over filtre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan set
Konfigurerer innstillinger p? grensesnitt.
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
netsh routing ip rip set flags
Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurasjonsskript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter et pakkefilter fra listen over filtre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/filter.htm
0.218
17023

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (pin to Start)?

 /

What is a virtual printer?

 /

GetWindowText error Fehlermeldung?

 /

Desktop verbessern, zweiten Monitor unter Windows 10 richtig platzieren!

 /

Windows Media Encoder Download!

 /

The numerical file sorting under Windows 10 via group guidelines!

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Samsung Startbildschirm von Streichen auf Muster umstellen?

 /