NETSH - Windows XP/2000

netsh routing ip relay dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p group resolve
L?ser en deltaker i gruppen og viser dens adresser.
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.234
14813

What does it mean for programs: Runs from Windows 5.0 and higher?

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Enter key on Keyboard!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in excluding keyboard?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 / 10 Update?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

How can I change the administrator, Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Copy files excluding directory under Windows 10, 8.1, ...!

 /

GetWindowText for Windows read out the window text on all OS!

 /

Find the Wallpapers directory on Windows-10, can I?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Der Papierkorb wird auf dem Windows 7 Desktop nicht angezeigt?

 /