NETSH - Windows XP/2000

netsh routing ip relay dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DUMP

netsh routing ip relay dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show virtif
Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
netsh p2p group resolve
L?ser en deltaker i gruppen og viser dens adresser.
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/dump.htm
0.171
14813

Can I find on Windows 10/11 a downloaded program or APP?

 /

Windows 11/10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

How do I remove the standby blocking from my Microsoft Windows OS?

 /

Windows 10 / 11 search indexing service, modify, turn off!

 /

Difference between TTF and OTF, which is the better font?

 /

Short notes for the door, car, notes, parking, ...!

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Windows-10/11 neue versteckte Funktionen!

 /

How to automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

OK.It's.Raining.Men raindrops on Windows desktop no matter if 10, 8.1 or so!

 /

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /