netsh » routing » ip » ospf » set » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set virtif ? Használat: set virtif [transareaid=] [virtnbrid=] [transdelay=] [retrans=] [hello=] [dead=] [password=] Paraméterek: Címke Érték transareaid - A tranzitkörzet IP-címe virtnbrid - A virtuális szomszéd útválasztó-azonosítója. transdelay - A kapcsolatinformáció-frissítési csomag elküldéséhez szükséges becsült idő. Az érték megállapításánál figyelembe kell venni a kapcsolatok és hálózati eszközök küldés- és szétosztás-késleltetési idejét. Az alapértelmezés szerinti érték 1 másodperc. retrans - A kapcsolati partnerek felé a kapcsolatinformáció közzétételeinek újraküldései között eltelt idő. Az értéknek meg kell haladnia a két útválasztó közötti várható teljeskör-késleltetést a kapcsolt hálózaton. Ha ez az érték nem állandó, az újraküldési értékre nincs szükség. Lassú, soros kapcsolatoknál az érték általában magasabb. Helyi hálózatok esetén 5 másodperc tekinthető alapértéknek. hello - A kapcsolaton az útválasztó által végzett hello csomagküldések között eltelt idő. A nyilakra kattintva új beállítás is kiválasztható. Azonos beállítást kell megadni minden olyan útválasztóhoz, amely közös hálózathoz kapcsolódik. Minél rövidebb a hello időköz, annál hamarabb észlelhetők a topológiai változások. A rövidebb időköz azonban megnöveli az OSPF-forgalmat is. X.25 hálózatokra 30 másodperc, helyi hálózatokra 10 másodperc érték jellemző. dead - Az az időtartam, amely után egy szomszédos útválasztó ezt az útválasztót kikapcsoltnak tekinti. Az útválasztó akkor kikapcsolt, ha a szomszédos útválasztó nem kapja meg ezen időközön belül ezen útválasztó által küldött hello csomagot. Ha például a hello időköz 15, a dead időköz pedig 60 másodperc, 4 hello csomag küldése és a válasz vagy visszaigazolás elmaradása után a szomszédos útválasztók kikapcsoltnak nyilvánítják ezt az útválasztót. A beállítás értéke csak a hello időköz egész számú többszöröse lehet (ez általában 4). Azonos értéket kell megadni minden közös hálózati szegmenshez kapcsolódó OSPF-útválasztói kapcsolat esetén. password - Ha a körzetben jelszavak vannak használatban (ez az alapbeállítás), akkor ez az adott kapcsolathoz használt, nagy- és kisbetűkkel megadott, tetszőleges jelszó. Adott körzet minden, azonos hálózathoz tartozó kapcsolatéhoz azonos jelszót kell megadni. A körzeten belüli, de eltérő hálózatokhoz tartozó kapcsolatok más jelszóval is rendelkezhetnek. Alapértelmezés szerint a jelszavak használatban vannak, értékük 12345678. A jelszavak küldése sima szöveg formájában történik, szerepük ezért azonosítási, nem biztonsági. Ha a beállítás nem elérhető, a körzetben engedélyezni kell a jelszavak használatát. Megjegyzés: Módosítja a megadott virtuális kapcsolat OSPF-paramétereit. Példa: set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / VIRTIF


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQA megadott virtuális kapcsolat paramétereinek módosítása. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/hu/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/virtif.htm
0.046
19446
Windows 10 / 11 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen! Why unlock and delete Windows files? Excel, Word and Office in the Start menu? Can I restore Master Boot Record on Windows XP? Always confirm folder in Windows 10 Internet-Explorer before download file, how to? Help with Notepad in MS Windows 11, 10, 8.1, 7.0, ...? Use proxy server on Windows 11, 10, ...? Find EXE file of a program or APP on Windows 10 and 11! Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please? Hilfe Windows 10/11 hat keine Fax und Scan Funktion?(0)