NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Použití: show all Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL

netsh diag show all - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm

0.046

How do I get rid of Don't Sleep?

 /

Wie kann ich die Favoriten richtig verwalten oder löschen?

 /

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Defragmenter in Windows 8, 8.1 and Windows 10 (hard drives, optimization)!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Warum schaltet der Windows 7 Rechner automatisch vom Desktop auf das Kontobild?

 /