netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Použití: show all Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL


Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí všechny kategorie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm
0.093
13334

Activate and deactivate Remote Desktop via command line!

On my Windows 10,11, ... the CPU load from the aero desktop clock is high!

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

Does printing the directories work in all Windows operating systems?

GetWindowText Error message?

Make Windows command prompt wider, can I?(0)