NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Použití: show all Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL

netsh diag show all - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm

0.109

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Wie finde ich Windows 10 Creators / Redstone Update auf meinem PC?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Windows 7 Download: Starter, Home (Basic Premium), Professional und Win 7 Ultimate!

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /