NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Použití: show all Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL

netsh diag show all - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny kategorie. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete registration
Zruší registraci názvů partnerů.
netsh diag show dhcp
Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm

0.062

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Kann ich den Vista Explorer.exe In Windows-XP verwenden?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /

Hilfe, der Windows-8 /-10 Explorer aktualisiert nicht die Dateilisten-Ansicht!

 /