NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show all ? Sposób użycia: show all Parametry: /v - tryb pełny, wyświetlanie wszystkich pól /p - tryb właściwości, wyświetlanie tylko pól z wartościami Przykłady: show all show all /p show all /v

NETSH / DIAG / SHOW / ALL

netsh diag show all - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wszystkie kategorie. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag ping iphost
Testuj adres IP lub nazwę hosta poleceniem ping.
netsh routing ip igmp show iftable
Wyświetla grupy hostów IGMP dla podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show state
Pokazuje stan zdeprecjonowanej funkcji.
netsh routing ipx delete staticservice
Usuwa usługę statyczną z tabeli usług statycznych.
netsh ras ip delete
Usuwa elementy z tabeli.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla wszystkie kategorie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/all.htm
0.187
13686

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Automatically expand directory structure in Windows 11 Explorer?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

How can I crack the www.gmx.de password or log in or register at www.gmx.com?

 /

Wie kann man das Internet-Datenlimit in Windows 11 festlegen?

 /

Set maximum password age / expiration date via Windows PowerShell!

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Scanned Documents Location In Windows 10/11!

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /

Favorites in the navigation area of ​​Windows 11 and 10 File Explorer!

 /

Welches Windows-8 ist das Richtige für mich (Vergleiche, Übersicht)?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /