netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.264
14757

Local Security Policy in Windows 10!

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Directory print / expression, but how to (details)?

 /

Show Message Box if move files to recycle bin!

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Windows Server 2012/16, W 10, 8.1, 7 - Ping aktivieren / deaktivieren?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Write short invitations and reports on Windows 10!

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Zwischen den Explorern die Spalteneinstellungen übertragen, aber wie?

 /

Lines and squares in the directory tree instead of triangles!

 /