NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.061

Can I disable in Windows 8 automatically arranged of desktop icons (10, 7, 8.1)?

 /

Aggressive Programme unter Windows 8.1 und 10 bändigen!

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /