NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set access - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS. set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů bude vyjednávat o AppleTalk.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.109

Wie erkenne ich einen defekten Pixel am LCD-Monitor?

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Auto login excluding password on Windows 7 (Can I)?

 /