NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show interface - Viser protokollkonfigurasjonen på et grensesnitt. show nbname - Viser listen over NetBIOS-navn.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / SHOW

netsh routing ipx netbios show - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ip show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf add range
Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/show.htm
0.171
15777

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Where are the Auto Update settings in Windows 10 (enable / turn off)?

 /

Windows 7 turn off groups view files and directorys?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Can I download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Open a second drive of folder in new window (Tab)?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Is die Vollbildfunktion in der Bildschirmlupe unter Windows-XP oder nur unter Windows 7 möglich?

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Print contents from the library under Windows 10, 8.1, ...!

 /