NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete » exclusion

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ? Format: delete exclusion [exclusion=] Parametre: Tag Værdi address - En IP-adresse, som allerede er udelukket fra DHCP- allokatorområdet. Bemærkninger: Sletter en IP-adresse, som tidligere er blevet udelukket fra DHCP-allokatorområdet. Eksempel: delete exclusion exclusion=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE / EXCLUSION

netsh routing ip autodhcp delete exclusion - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, exclusion, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh diag show version
Viser Windows- og WMI-version.
netsh routing ip nat dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras ipx set negotiation
Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete/exclusion.htm
0.077

AutoHideMouseCursor!

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Desktop Verknüpfung zum Start des Task Manager im minimierten Modus (To-Tray)!

 /

Der Leistungsindex von 8.1/10 Windows ist wieder da!

 /

What is a SD memory card?

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /