netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.171
16498

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

 /

In Explorer View Hidden and System Files in Q-Dir, (show, hide)!

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab? 

 /

Anpassen von Windows SmartScreen in Win 8.1 und 8 / 10 (ausschalten, deaktivieren)!

 /

Zurück zu Windows 7 / 8.1 von Windows 10, aber wie (8.1)?

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Can I see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

What is disk management?

 /