NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm

0.061

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Löschen und zurücksetzen des Thumbnail-Cache in Windows 10/8.1/7, Thumbs.db?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /