NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Format: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal oprettes en politik for. precedence - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til sortering af destinationsadresser. label - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et destinationsadressepræfiks. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser for et bestemt præfiks. Eksempel: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Fjerner poster fra en tabel.
netsh firewall
?ndringer til 'netsh firewall'-konteksten.
netsh routing ip nat set global
Angiver globale NAT-parametre.
netsh interface portproxy show all
Viser alle proxyparametre for en port.
netsh routing ipx rip set filter
Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.312
16498

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

TouchWiz-Start hoher Akkuverbrauch auf meinem Handy (Smart-Phone)?

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

Can I uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Desktop-OK symbol layout and positions save possibility on Windows 10,8.1, ...!

 /

Set hotkey for the day difference calendar as a fast shortcut!

 /

Bug-Fix recycle bin icon on Windows 10, 8.1 when deleting securely!

 /

How to find installed program files in Windows 10 (uninstall)?

 /

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

 /

Ausführen von Befehlen aus den Explorer-Adressleisten in Q-Dir!

 /

How to create an installation Windows-7 DVD?

 /

Starting Desktop OK with Windows doesn't work on my system, why!

 /