netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Kullanım: add neighbor [name=] [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametreler: Etiket Değer name - OSPF arabiriminin adı. addr - OSPF arabiriminin IP adresi. nbraddr - Eklemek istediğiniz komşunun IP adresi. IP adresi, NBMA ağında komşu yönlendiricinin IP arabirim adresidir. Bu, komşunun OSPF yönlendiricisi kimliği değildir. nbrprio - Komşunun OSPF yönlendiricisi önceliği. Listelenen her yönlendiricinin belirlenmiş bir yönlendirici olmak için uygunluğu tanımlanmalıdır. Bir arabirim yayın olmayan bir ağa eklendiğinde yönlendirici, belirlenmiş yönlendirici bulununcaya kadar yalnızca belirlenmiş bir yönlendirici olmaya uygun komşulara merhaba paketleri yollar. Bir komşu belirlenmiş yönlendirici olmaya yönlendirici önceliği 1 veya daha büyükse uygundur. Açıklamalar: OSPF yönlendiricisinin IP adresini NBMA bağlantısının diğer ucunda ekler. Örnekler: add neighbor "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Komutları OSPF komºusu ekler / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip autodhcp
`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
6over4 arabirimi oluºturur.
netsh routing ip rip show global
Genel RIP genel parametrelerini gösterir
netsh p2p pnrp peer delete
Girdiler siler.
netsh diag show computer
Bilgisayar bilgilerini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

OSPF komºusu ekler / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.171
15220

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

The digital Windows desktop clock without lock screen!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Print from Windows Explorer, but can I?

 /

Gleiche oder ähnliche Bilder und Photos finden die gespiegelte wurden!

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /