NETSH - Windows XP/2000

netsh » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show alias - Vypíše všechny definované aliasy. show helper - Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.

NETSH / SHOW

netsh show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show.htm

0.046

Where is security at glance in the 1803 Windows 10, defender, account protection?

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Bei der Umstellung auf Windows 7 die Programme behalten?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Deaktivieren / Aktivieren der Touch-Tastatur unter Windows 10, Beispiel bitte?

 /

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /