NETSH - Windows XP/2000

netsh » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show alias - Vypíše všechny definované aliasy. show helper - Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.

NETSH / SHOW

netsh show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show.htm
0.187
10638

Can I also do a test color printing in Windows 10?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Start mit der letzten Windows Position und Ansichtseinstellung Explorer Q-Dir!

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Excel, Word und Office im Start-Menü?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Das ist ein Privater Parkplatz als kurze Auto Notiz!

 /

Automatische Reparatur wird vorbereitet hängt bei Windows?

 /

Facebook.de Anwendungen und Spiele löschen, bzw. entfernen?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

Changeable font size and color in the each cmd.exe Tab!

 /

Can I list (see) all users via command line?

 /