NETSH - Windows XP/2000

netsh » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show alias - Vypíše všechny definované aliasy. show helper - Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.

NETSH / SHOW

netsh show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show.htm
0.108

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

Systemsteuerung in der Schnellstartleiste von Windows-7 (Quick-Launch)!

 /

Formatierungszeichen aktiviert in MS Word, wie kann ich es einschalten!

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK schaltet den Monitor nach Ablauf der Zeit aus!

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /