NETSH - Windows XP/2000

netsh » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show alias - Vypíše všechny definované aliasy. show helper - Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.

NETSH / SHOW

netsh show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add interface
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show.htm

0.061

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Q-Dir new and old Tree-View?

 /

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

Wie kann ich die PDF-s in der Vorschau betrachten?

 /

Open the location of an Program in Windows-10 (path, folder)?

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /