NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show adapter - Viser alle netværkskort. show all - Viser alle kategorier. show client - Viser alle netværksklienter. show computer - Viser oplysninger om computeren. show dhcp - Viser DHCP-servere for hvert netværkskort. show dns - Viser DNS-serverne for hvert netværkskort. show gateway - Viser standardgatewayserverne for hvert netværkskort. show ieproxy - Viser Internet Explorers servernavn og portnummer. show ip - Viser IP-adressen for hvert netværkskort. show mail - Viser postserverens navn og portnummer. show modem - Viser alle modemer. show news - Viser nyhedsserverens navn og portnummer. show os - Viser oplysninger om operativsystemet. show test - Viser alle kategorier og udfører alle test. show version - Viser Windows- og WMI-version. show wins - Viser primære og sekundære WINS-servere for hvert netværkskort.

NETSH / DIAG / SHOW

netsh diag show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh diag
?ndringer til 'netsh diag'-konteksten.
netsh routing ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 set route
?ndrer ruteparametrene.
netsh routing ip show persistentroutes
Viser vedvarende statiske ruter.
netsh ras appletalk
?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/diag/show.htm
0.156
21077

Was ist Adware?

 /

Neue Übersicht der Befehle und besser Editierbare Tastatur-Befehle!

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Die Windows Explorer Optionen schneller öffnen unter Windows 10!

 /

Datei Vergleiche und Identische finden über Befehlszeile der cmd.exe!

 /

Windows 10 and 11 activation slui 4 not working via phone system!

 /

Easy Edit of the RGB Value in the famous Windows Color Picker / Palette!

 /

Clock in the foreground forced and background, ... differences!

 /

Texts with short individual additions via copy_text!

 /