NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Format: delete wins [name=] [[addr=]|ALL ] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænseflade, hvor WINS-servere slettes. addr - En af følgende værdier: : En bestemt IP-adresse på en WINS-server, som du sletter. ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til WINS- servere. Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til WINS- servere for en bestemt grænseflade. Eksempler: delete wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 delete wins "LAN-forbindelse" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Viser globale IGMP-parametre.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Viser poster for pr?fikspolitikken.
netsh routing ipx delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh routing ip ospf show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm

0.077

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Klassische Adressleiste unter Windows-10!

 /

File Explorer Folder Options in Windows 10?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Wie vergleicht man Bilder in mehreren Ordnern?

 /

Thumbnail-Vorschau im Windows 10 Datei-Explorer ausschalten?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /

Ein zweites Laufwerk im neuem Fenster öffnen?

 /