NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Følgende informasjon vises med denne kommandoen: Felt Beskrivelse ---- ----------- Loggingsnivå Viser loggingsnivået som utføres for hendelser som er relatert til DHCP Relay Agent-tjenesten. Maks. mottakskøstørrelse Det maksimale antallet DHCP-pakker ruteren kan ha i køen på en gang (for alle grensesnitt). Serverantall Antall DHCP-servere i den globale listen.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - kommando Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.
netsh routing ipx show global
Viser global IPX-konfigurasjon.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.061

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

Auch die größte Festplatte wird mal voll! 

 /

What is an atomic clock how to use?

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /