NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır. Komut Sözdizimi: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svname - hizmet adı, mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), node - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Yol tablosundan bir statik siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Kimliklerden gruplar? siler.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
A? yönetimi için kullan?lan kal?c? olmayan bir yolu siler.
netsh interface ipv6 isatap set router
ISATAP yönlendirici bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip set interface
Arabirim durumunu belirler.
netsh ras aaaa set accounting
Hesap sa?lay?c?s?n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yol tablosundan bir statik siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.202
17218

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Warnhinweise auf den Schachteln!

 /

To change the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /