netsh interface portproxy show v4tov6 - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show v4tov6 ? Sposób użycia: show v4tov6 Spostrzeżenia: Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW / V4TOV6

netsh interface portproxy show v4tov6 - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show/v4tov6.htm
0.155
22659

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Was ist Native Auflösung?

 /

To properly print the contents of a folder in Windows 10!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Neu in QTP 5.01 Menü-Sortierung, Untermenüs und Symbole für alle Windows OS!

 /

Only show the directory of a file in a column, but can I?

 /

Wozu den System Maus-Zeiger verstecken (Windows)?

 /

Windows-10 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Was ist ein Pixel?

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and directory!

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Ordnergröße im Windows 7 Explorer anzeigen lassen, bzw. die Verzeichnisgröße und Dateianzahl in einer Spalte?

 /