netsh routing ipx add interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add interface ? Příkaz ADD se používá pro přidání nových položek ke konfiguraci IPX. Syntaxe příkazu: ADD INTERFACE názevrozhr ADD STATICROUTE názevrozhr síť [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] značky [HOPS=] početsměr ADD STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [NETWORK=] síť [NODE=] směr [SOCKET=] soket [HOPS=] směr ADD FILTER názevrozhr režim [SRCNET= síť maska] [SRCNODE= uzel] [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť mask] [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] [PKTTYPE= pkttyp] [LOG] kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). mac - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). značky - počet značek (číslo v desítkové soustavě). početsměr - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. uzel - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). soket - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). režim - INPUT nebo OUTPUT. maska - 4bajtová maska sítě (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). pkttyp - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / INTERFACE

netsh routing ipx add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show mobility
Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/interface.htm
0.156
19126

USB 3.0 auf alten Notebooks und Laptops, geht das bei Windows ?

 /

Can I print all lists and folder contents from the Explorer view?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

Speichern und Wiederherstellen der Wi-Fi-Einstellungen in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Ändern Sie die Sprache in QuickTextPaste!

 /

Wie kann ich den Dateistatus versteckt über die cmd aufheben?

 /

Tastaturverzögerung beim Schreiben unter Windows, wie einstellen?

 /

Short how-to i use DirPrintOK!

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /