NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show filter ? Format: show filter [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor filteret er indstillet. Bemærkninger: Viser oplysninger om pakkefiltre. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Input Viser oplysninger om input-filtre. Output Viser oplysninger om output-filtre. Demand Dial Viser oplysninger om filtre til opkald efter behov. Frag. Check Viser om fragmentkontrol er aktiveret eller deaktiveret. Interface Viser navnet på grænsefladen. Eksempler: show filter show filter name="LAN-forbindelse" Den første kommando viser filteroplysninger for alle grænseflader. Den anden kommando viser kun filterstatus for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / FILTER

netsh routing ip show filter - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser pakkefilteroplyninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh exec
K?rer en scriptfil.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/filter.htm

0.031

Internet Explorer deinstallieren in Windows 8, 10 und 8.1?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /