NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show filter ? Format: show filter [[name=]] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor filteret er indstillet. Bemærkninger: Viser oplysninger om pakkefiltre. De viste oplysninger for denne kommando består af: Felt Beskrivelse ----- ----------- Input Viser oplysninger om input-filtre. Output Viser oplysninger om output-filtre. Demand Dial Viser oplysninger om filtre til opkald efter behov. Frag. Check Viser om fragmentkontrol er aktiveret eller deaktiveret. Interface Viser navnet på grænsefladen. Eksempler: show filter show filter name="LAN-forbindelse" Den første kommando viser filteroplysninger for alle grænseflader. Den anden kommando viser kun filterstatus for den angivne grænseflade.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / FILTER

netsh routing ip show filter - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser pakkefilteroplyninger. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
Viser alle hj?lpeprogrammer p? ?verste niveau.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh ras aaaa add authserver
Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.
netsh exec
K?rer en scriptfil.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser pakkefilteroplyninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/filter.htm
0.249
15070

Windows 11 Terminal APP command prompt as default!

 /

Automatic completion in the Windows 11, 10, ... run dialog registry entry!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

What is a special character?

 /

Is a problem-free Postbank real-time transfer possible?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

The effective hibernation blocker always starts Disabled, why?

 /

What is sysinternals.com for Windows?

 /

Auto Hide the Mouse Cursor on MS Windows 11, 10, ... Desktop and Server OS!

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Control Panel - All Control Panel Items Shortcut Windows 11!

 /

Where can I find good processor charts in order to be able to compare the CPU's better?

 /