NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » accounting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set accounting ? set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE Nastaví zprostředkovatele účtování. Windows Účtování použitím možností přihlašování systému Windows Radius Účtování použitím serveru účtování společnosti RADIUS none Neprovádět účtování

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCOUNTING

netsh ras aaaa set accounting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, accounting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/accounting.htm
0.265
16751

Unterschied Notepad und WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Favoriten im Navigationsbereich vom Windows 10 Datei Explorer!

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Hide desktop icons automatically on Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Windows 10/8.1/7 Programme als Administrator ausführen?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Wie verwaltet man Windows 10 (Verwaltungsfunktionen)?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Unterschied Dokumente und Formulare?

 /

Title at the top of each explorer window Tabs!

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /