NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » accounting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set accounting ? set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE Nastaví zprostředkovatele účtování. Windows Účtování použitím možností přihlašování systému Windows Radius Účtování použitím serveru účtování společnosti RADIUS none Neprovádět účtování

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCOUNTING

netsh ras aaaa set accounting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, accounting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/accounting.htm
0.093

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /