NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » accounting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set accounting ? set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE Nastaví zprostředkovatele účtování. Windows Účtování použitím možností přihlašování systému Windows Radius Účtování použitím serveru účtování společnosti RADIUS none Neprovádět účtování

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCOUNTING

netsh ras aaaa set accounting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, accounting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/accounting.htm
0.156
16751

What means Windows Ten?

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte, hab ich so was?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

What is a Trial version?

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

What is Invisalign?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Why does Quad Explorer for MS OS need to be updated so often?

 /

Send to desktop is missing in Windows 11, 10, ... or MS Server OS?

 /