NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » accounting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set accounting ? set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE Nastaví zprostředkovatele účtování. Windows Účtování použitím možností přihlašování systému Windows Radius Účtování použitím serveru účtování společnosti RADIUS none Neprovádět účtování

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCOUNTING

netsh ras aaaa set accounting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, accounting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/accounting.htm
0.14

Windows protected your PC!?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Can I paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

How do I know if I'm running Windows-8 x32/x86 (32 bit) or x64 (32-bit) installed edition ?

 /