NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » accounting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set accounting ? set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE Nastaví zprostředkovatele účtování. Windows Účtování použitím možností přihlašování systému Windows Radius Účtování použitím serveru účtování společnosti RADIUS none Neprovádět účtování

NETSH / RAS / AAAA / SET / ACCOUNTING

netsh ras aaaa set accounting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví zprostředkovatele účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, accounting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat show
Zobrazí informace
netsh interface portproxy show v4tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/accounting.htm

0.062

Ich habe Windows Vista 64 Bit und möchte aber auf 32 Bit umsteigen. Ist das möglich?

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots deinstallieren!

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

How to set custom color for windows border in Win-8 and 8.1?

 /