NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add rtmroute ? Kullanım: add rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]dize] [[nhop=]] [[preference=]tamsayı] [[metric=]tamsayı] [[view=]unicast|multicast|both] Parametreler: dest - Belirtilen yol için hedef IP adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. nameorindex - Yolun ekleneceği arabirim added. nhop - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya arabirimleri üzerinden olan yollar için bu alan gerekli değildir. preference - Yol için tercih. metric - Yol için ölçüt. view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın trafiği için geçerli (varsayılan) Açıklamalar: Verilen arabirimle ve/veya sonraki atlama ile kalıcı olmayan NetMgmt yolu ekler. Örnek: add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / RTMROUTE

netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? olmayan (NetMgmt) bir yol ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ipx sap show interface
Arabirimdeki iletiºim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
netsh routing ip add boundary
Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler.
netsh interface ipv6 6to4 set state
6to4 durumunu ayarlar.
netsh routing ip rip install
Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Adres temelli olarak dü?üme ping yapar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kal?c? olmayan (NetMgmt) bir yol ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/rtmroute.htm
0.171
16020

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

Safely Remove Disk on Windows 11/10?

 /

New versions of Windows 11 are released once a year!

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Run directly minimized to tray excluding to see the main window?

 /

Why do you have a 3D clock for Windows with a simple digital clock on your arm?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?

 /

Suche eine Maus, die anstatt einem Rad eine kleine Kugel für Windows hat!

 /

Windows 10 / 11 and computer management!

 /

Windows-10/11 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Classic Power / Energy Options on Windows 11, 10, ...!

 /