netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych o UDP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP. Przykłady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.343
17028

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Fallende Blätter am Windows Desktop!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

How to open User Account Control Settings in Windows 7?

 /

Where can I customize my Windows-10 homegroup password?

 /

Alpha-Transparency?

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /