NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych o UDP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP. Przykłady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.125
17028

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Gibt es Probleme bei diesem Bilder Vergleichs Tool unter Windows 10?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Gibt es Probleme bei diesem Bilder Vergleichs Tool unter Windows 10?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Was ist ein Gleitkomma (Gleitkommazahlen)?

 /

Wechseln Sie die Sprache im Auto Power Options Tool für Windows 10, 8.1, ...!

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

What is an address bar?

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

What is a tablet?

 /