netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Sposób użycia: show udpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych o UDP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia UDP. Przykłady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Wyświetla wszystkich klientów sieciowych.
netsh routing ip nat add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla statystykę protokołu UDP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm
0.14
17028

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

Full switch off for grouping in Explorer list views!

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /