NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » proxygrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ? Format: show proxygrouptable [[rr=]heltal] Parametre: Tag Værdi rr - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder. Bemærkninger: Viser IGMP-værtsgruppetabellen for en IGMP-proxygrænseflade. Eksempel: show proxygrouptable rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / PROXYGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show proxygrouptable - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser IGMP-v?rtsgruppetabellen for en IGMP-proxygr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, proxygrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh routing ip autodhcp show interface
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/proxygrouptable.htm

0.077

Network?

 /

Windows 7 Auto-Updates deaktivieren, bzw. ausschalten?

 /

Safe Delete the files ad to Explorer context menu (Windows 10, 8.1, 7)?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /