netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-forbindelser.
netsh routing ip rip add announcefilter
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh diag dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurationsscript.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm
0.171
19110

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Dateisuche mit Filter und (Einschließen, oder Ausschließen) der Dateien!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Console and PowerShell show the Date or customize the Time!

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Disk check when starting Windows-10, then black screen?

 /

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

 /

7Zip Download!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Benutzer in Windows 8.1/10 verwalten, hinzufügen oder entfernen!

 /