NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY

netsh routing ip routerdiscovery - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-forbindelser.
netsh routing ip rip add announcefilter
F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser navne, der er registreret lokalt.
netsh diag dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery.htm

0.077

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

DesktopOK nur noch als Unicode ab Version 4.63!

 /

Ein kleines Helferlein habe ich jedoch noch nicht gefunden, so etwas wie "minimize to tray"?

 /

Laufwerksbuchstabe ändern unter Windows 8.1 und 10!

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /