NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete address - Usuwa adres IP lub bramę domyślną z podanego interfejsu. delete arpcache - Opróżnia bufor ARP dla jednego lub wszystkich interfejsów. delete dns - Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. delete wins - Usuwa serwer WINS z podanego interfejsu.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
netsh interface ipv6 6to4 help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje chmurę z jej serwerem rozrzutu.
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.155
14625

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

 /

Can I still use the ping command under Windows 11?

 /

Terminate APPs, applications on Windows 11, 10, ...!

 /

Make all windows transparent under MS Windows OS!

 /

Bug fix in the 4 Explorer list view under Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Komplette Deaktivierung des Flugzeugmodus unter Windows?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Ist wirklich das neue Windows 11 installiert?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10/11?

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /