NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec show rule ? Format: show rule name= [profile=public|private|domain|any[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] [verbose] Kommentarer: - Viser alle forekomster af reglen identificeret efter navn og eventuelt profiler og type. Eksempler: Vis alle regler: netsh advfirewall consec show rule name=all Vis alle dynamiske regler: netsh advfirewall consec show rule name=all type=dynamic

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SHOW / RULE

netsh advfirewall consec show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh interface httpstunnel delete interface
Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/show/rule.htm

0.078

Customize the maximum memory under Windows (RAM, set, Restrict)?

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Wie kann ich bei Windows-7 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Find the Wallpapers folder on Windows-10, how to?

 /