NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » consec » show » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall consec show rule ? Format: show rule name= [profile=public|private|domain|any[,...]] [type=dynamic|static (default=static)] [verbose] Kommentarer: - Viser alle forekomster af reglen identificeret efter navn og eventuelt profiler og type. Eksempler: Vis alle regler: netsh advfirewall consec show rule name=all Vis alle dynamiske regler: netsh advfirewall consec show rule name=all type=dynamic

NETSH / ADVFIREWALL / CONSEC / SHOW / RULE

netsh advfirewall consec show rule - Windows Seven - Kommandoer Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. / Windows Seven
netsh, advfirewall, consec, show, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4
?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 set dynamicportrange
?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
netsh p2p pnrp peer show registration
Viser en liste over registrerede peer-navne.
netsh interface httpstunnel delete interface
Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/consec/show/rule.htm
0.14
19023

Was ist YouTube Shorts?

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Wird das Windows 11 ohne klassischen Desktop sein?

 /

Q-Dir full translation or only the strings with the changes?

 /

The most signifying keyboard shortcuts in Internet Explorer, with an explanation?

 /

Windows 11's taskbar is worse than that of Windows 10!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 10?

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Can I still use this to terminate applications on Windows 11?

 /

Schnellzugriff auf Windows 11 Defender Einstellungen!

 /

Was ist ein Keylogger?

 /