NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv6 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp peer set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh http delete cache
Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/compartment.htm

0.093

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Wie kann ich den Maus-Zeiger Stick mit Windows Starten lassen!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Windows 8, 8.1, 10 App-s (Anwendungen) Löschen, bzw. Deinstallieren!

 /

Eingabeaufforderung Programm- Parameter-Argumente als Favoriten speichern!

 /