NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv6 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp peer set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh http delete cache
Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/compartment.htm

0.077

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7?

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /