NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » compartment

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set compartment ? Format: set compartment[compartment=] [defaultcurhoplimit=] [store=]active|persistent Parametre: Tag Værdi compartment - Opdelingsidentifikator. defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker. store - En af følgende værdier: active: Indstilling varer kun indtil næste start. persistent: Indstilling er vedvarende. Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre. Eksempel: set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / COMPARTMENT

netsh interface ipv6 set compartment - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer opdelingskonfigurationsparametre. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, compartment, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras add multilink
F?jer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv4 reset
Nulstil IP-konfigurationerne.
netsh p2p pnrp peer set
Indstiller konfigurationsparametre.
netsh interface help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.
netsh http delete cache
Sletter poster i HTTP-tjenestens kerne-URI-cache.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/compartment.htm
0.092

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Programm womit man JPG in PDF verwandeln kann!

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Ein Problem mit Zip-Ordnern bei kopieren, ausschneiden und einfügen!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Kann man in Windows-7/10 auch weitere Windows Komponenten hinzufügen, bzw. entfernen?

 /