netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface set interface ? Format set interface [name = ] GrNavn [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] NewName ] Angiver grænsefladeparametre. GrNavn - navnet på grænsefladen admin - bestemmer, om grænsefladen skal aktiveres. connect - bestemmer, om grænsefladen skal tilsluttes (kun WAN). newname - nyt navn til grænsefladen (kun LAN). Bemærkninger: - Der skal angives mindst en indstilling foruden navnet. - Hvis connect = CONNECTED angives, aktiveres grænsefladen automatisk, selvom admin = DISABLED er angivet. Eksempler: set interface name="Lokal netværksforbindelse" admin=DISABLED set interface name="Lokal netværksforbindelse" newname="Forbindelse 1"

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.
netsh netio add bindingfilter
Tilf?jer et bindingsfilter.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngiver gr?nsefladeparametre. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/set/interface.htm
0.061
16118
What are these symbols with little arrows in the corner? Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)! What is Alt-Gr for a key? Download Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 64-Bit! Funktioniert der Quad-Datei-Explorer unter Windows 11? IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see? What is the difference between setup and installation? Help, why can't I print from my computer? What is DirectX 12 Ultimate please? Letzte Einstellung wird nicht behalten im Quad-Explorer unter Windows 11, 10, ...!(0)