NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » set » interface

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface set interface ? Format set interface [name = ] GrNavn [ [admin = ] ENABLED|DISABLED [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED [newname = ] NewName ] Angiver grænsefladeparametre. GrNavn - navnet på grænsefladen admin - bestemmer, om grænsefladen skal aktiveres. connect - bestemmer, om grænsefladen skal tilsluttes (kun WAN). newname - nyt navn til grænsefladen (kun LAN). Bemærkninger: - Der skal angives mindst en indstilling foruden navnet. - Hvis connect = CONNECTED angives, aktiveres grænsefladen automatisk, selvom admin = DISABLED er angivet. Eksempler: set interface name="Lokal netværksforbindelse" admin=DISABLED set interface name="Lokal netværksforbindelse" newname="Forbindelse 1"

NETSH / INTERFACE / SET / INTERFACE

netsh interface set interface - Windows Seven - Kommandoer Angiver gr?nsefladeparametre. / Windows Seven
netsh, interface, set, interface, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete acctserver
Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.
netsh interface httpstunnel show statistics
Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.
netsh http show servicestate
Viser et ?jebliksbillede af HTTP-tjenesten.
netsh p2p group show
Viser oplysninger.
netsh dnsclient show state
Viser DNS-tilstanden.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/interface/set/interface.htm
0.108

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Am Handy in der Statusleiste erscheinen nicht die Akku Prozente, warum?

 /

Timestamps?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Wie kann ich auf meinem MP3-Player nur leere Verzeichnisse löschen?

 /